Schotte is verhuisd naar Ens

De informatie en de inhoud van deze website is door ons met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt door ons ook als zodanig onderhouden. De informatie op deze website is algemeen van aard en heeft een informatief karakter, derhalve kan aan de inhoud van deze website geen rechten aan worden ontleend en kan er geen aanspraak worden gemaakt op de volledigheid en juistheid van de inhoud van de informatie.

Hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks op onze website naar andere websites, welke niet ons eigendom zijn, dienen enkel ter informatie. Bij gebruikmaking van deze hyperlinks of informatie zullen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele mogelijke schade die hierdoor kan ontstaan.

Modellen
Alle op onze website afgebeelde modellen zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door onze relaties. Ongeautoriseerd gebruik en het kopiëren hiervan is strikt verboden.

Copyrights
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden en logo's behoren toe aan Schotte Kunststoffen B.V. dan wel heeft Schotte Kunststoffen B.V. een recht van licentie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schotte Kunststoffen B.V. mag de inhoud van deze website niet worden gewijzigd, gekopieerd dan wel op welke wijze dan ook openbaar worden gemaakt.

Contact
Indien u vragen dan wel opmerkingen heeft over deze disclaimer, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen
Schotte Kunststoffen B.V. behoudt zich het recht voor om de tekst van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen. Om van de laatste wijzigingen op de hoogte te blijven, verdient het aanbeveling om deze disclaimer bij ieder bezoek van onze website te raadplegen.

Wetgeving
Op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze website is Nederlands recht van toepassing.